Welkom bij Rc Zottegem.

Geachte Bezoeker,
De leden van Rotaryclub Zottegem vinden het bijzonder fijn dat u even aandacht hebt voor onze site. Welkom en voel u thuis. Wij hopen dat u uw weg vindt in ons "Online Home" waarin wij alvast onze vriendschap met u wensen te delen. Al de leden van onze club leven met eenzelfde hartewens : "Het geluk dat ons te beurt valt, te delen met hen die dat geluk niet kennen". 
Rotary International is de internationale organisatie die wordt gevormd door de lokale Rotary Clubs. De organisatie omschrijft haar doel als het samenbrengen van beroepsleiders en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten verlenen, het bevorderen van hoge ethische standaarden in alle beroepen en het helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld. 
Het motto van Rotary is "Service above Self", waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.